Zdroje a publikace

Veškeré potřebné informace týkající se harmonogramu výzev

Veškeré potřebné informace týkající se harmonogramu

MPO_OP PIK – Harmonogram výzev obecně

Již ukončeno – Od 2024 je aktuální OP TAK (programovém období 2021 – 2027)

Vědocko-technická periodika zabývající se inovacemi v podnikání a transferem technologií

Časopis Inovační podnikání a transfer technologií
Je vydáván od roku 1993 a obsahuje i anglické znění

Časopis MM PRŮMYSLOVÉ SPREKTURM
Vychází od roku 1997 a sleduje vývoj techniky a technologií