Novinky

 

23.1.2020-  MPO _OP PIK Harmonogram výzev 

Odkaz: https://www.agentura-api.org/cs/op-pik-obecne/

Harmonogram naleznete také zde:

https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2019/12/op-pik-harmonogram-vyzev-2019-listopad-aktualitzace-29-11-2019-2.xlsx


23.1.2020 - OP PIK_Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP PIK_Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost přináší v dotačním období 2014 - 2020 možnost získat dotaci ve čtyřech oblastech podpory:

Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje

Prioritní osa 2 - Podpora podnikání malých a středních firem

Prioritní osa 3 - Efektivnější nakládání energií

Prioritní osa 4 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií

https://www.oppik.cz/dotacni-programy


17. 7. 2019-  MPO _OP PIK Harmonogram výzev 

Odkaz:  https://www.agentura-api.org/cs/op-pik-obecne/

Harmonogram naleznete také zde: op-pik-harmonogram-vyzev-2019-červenec-2019.xlsx


24. 4. 2019-  MPO _OP PIK Harmonogram výzev 

Odkaz:  https://www.agentura-api.org/op-pik-obecne/ 

Harmonogram naleznete také zde: OP-PIK_Harmonogram-výzev-2019-březen.xlsx

 

24. 4. 2019- VaVaI

 
Ministerstvo obrany připravuje Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU“.

Hlavním cílem programu je zajištění obranyschopnosti země a dosažení deklarovaných politicko-vojenských ambicí ČR formou rozvoje schopností OS a složek MO.

V rámci Programu, jehož trvání je vymezeno na období 2020 až 2026, bude poskytnuta účelová podpora projektům obranného výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) z výdajů na VaVaI Ministerstva obrany (MO).

 

24. 4. 2019 - Obsazenost areálu 

100 % obsazenost INOPARKU. Zdvořile upozorňujeme zájemce o zasídlení do INOPARKU, že v současné době je INOPARK 100 % obsazen. Pro potenciální zájemce o zasídlení je pořadník.

S ohledem na obsazenost stávajícího VTP a zájem ze strany dalších společností se rozhoduje o jeho rozšíření.