Novinky

17. 7. 2019-  MPO _OP PIK Harmonogram výzev 

Odkaz:  https://www.agentura-api.org/cs/op-pik-obecne/

Harmonogram naleznete také zde: op-pik-harmonogram-vyzev-2019-červenec-2019.xlsx


24. 4. 2019-  MPO _OP PIK Harmonogram výzev 

Odkaz:  https://www.agentura-api.org/op-pik-obecne/ 

Harmonogram naleznete také zde: OP-PIK_Harmonogram-výzev-2019-březen.xlsx

 

24. 4. 2019- VaVaI

 
Ministerstvo obrany připravuje Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU“.

Hlavním cílem programu je zajištění obranyschopnosti země a dosažení deklarovaných politicko-vojenských ambicí ČR formou rozvoje schopností OS a složek MO.

V rámci Programu, jehož trvání je vymezeno na období 2020 až 2026, bude poskytnuta účelová podpora projektům obranného výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) z výdajů na VaVaI Ministerstva obrany (MO).

 

24. 4. 2019 - Obsazenost areálu 

100 % obsazenost INOPARKU. Zdvořile upozorňujeme zájemce o zasídlení do INOPARKU, že v současné době je INOPARK 100 % obsazen. Pro potenciální zájemce o zasídlení je pořadník.

S ohledem na obsazenost stávajícího VTP a zájem ze strany dalších společností se rozhoduje o jeho rozšíření.